Projektowanie elewacji


PROJEKT ELEWACJI ZAKRES PRAC:

1. Inwentaryzacja budynku, omówienie założeń projektu z Inwestorem. Dokonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, omówienie z Inwestorem założeń projektu (estetycznych, materiałowych, etc).

2. Opracowanie wstępnej koncepcji projektu elewacji.

Wykonanie modelu 3D budynku na bazie projektu architektonicznego zdjęć i pomiarów.

Przygotowanie wstępnych koncepcji projektu elewacji (2 koncepcje) w formie wizualizacji.

Omówienie zaprezentowanych koncepcji, wybranie wariantu do dalszej pracy, ustalenie ewentualnych zmian.

3. Dopracowanie wybranego wariantu (2-3 korekty).

Propozycja materiałów i elementów wykończeniowych (np. kamień, drewno, spieki, balustrady, oświetlenie i inne) z podaniem producenta/dostawcy, modelu, dobór kolorów na bazie próbek i wzorników.

Naniesienie zmian na wybraną koncepcję zgodnie z ustaleniami.

Zaprezentowanie ostatecznego efektu w formie wizualizacji 3D z ujęciem konkretnych materiałów wykończeniowych, oświetlenia, etc.

4. Widoki ścian z naniesieniem wymiarów i opisów.

5. Zestawienie materiałów wykończeniowych (kamień, drewno, oświetlenie itp.) z podaniem producenta, modelu, koloru, ilości oraz ceny katalogowej. Zestawienie bez materiałów takich jak styropian, kleje, siatki.